Za nami (že) 4. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini

Društvo VTIS je v ponedeljek, 21.12.2019, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organiziralo 4. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini. Šlo je za multidisciplinarno konferenco, katere cilj je bil vzpostavitev in utrjevanje vezi med slovenskimi raziskovalci v tujini in raziskovalci ter profesorji v Sloveniji, z dolgoročnim namenom projektnega sodelovanja in deljenja dobrih praks. Dogodek je letos potekal v prostorih Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi cesti 16 v Ljubljani.

Udeležence sta najprej nagovorila častna gosta simpozija minister za izobraževanje, znanost in šport Dr. Jernej Pikalo in nova predsednica Društva VTIS, Kristi Hodak. Sledila je predstavitev rezultatov vprašalnika Društva VTIS in okrogla miza na temo ”Kroženje možganov in mednarodno sodelovanje”, na kateri so sodelovali dr. Jernej Štromajer, državni sekretar na Ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport, Tjaša Nabergoj, vodja projekta EUTOPIA in svetovalka za program ERC, Univerza v Ljubljani, dr. Urška Velikonja, predsednica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL),  dr. Dejan Valentinčič, sekretar na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, vodja raziskovalne skupne Inštituta ASEF in vodja CRP projekta in Anže Švara, Društvo VTIS. Okroglo mizo je moderirala dr. Marina Klemenčič, docentka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Posnetek je na voljo na naslednji povezavi,

Sledil je osrednji del simpozija. Na njem je potekalo 6 tematskih panelov v dveh sklopih. Na vsakem panelu sta dva oziroma trije govorci – slovenski profesorji oziroma raziskovalci v tujini – predstavili svoje raziskovalno delo publiki. Skupaj se je torej predstavilo kar 15 slovenskih strokovnjakov iz tujine. Panelom so predsedovali profesorji ali raziskovalci iz univerz ali raziskovalnih inštitutov v Sloveniji. Seznam tematskih panelov, skupaj s predavatelji in predsedujočimi ter povezavami do njihovih raziskovalnih strani je na voljo spodaj. Kosilo in odmori med predavanji so se uporabili za navezovanje novih stikov, za pogovore o morebitnem znanstvenem sodelovanju in za predstavitev programov ter razpisov, ki spodbujajo za sodelovanje med slovenskimi raziskovalci v tujini in Slovenijo.

Dogodka se je udeležilo približno 100 ljudi in s tem se simpozij uvršča med najbolj uspešne in najbolje obiskane dogodke društva v letu 2019. Dogodek so opazili tudi številni slovenski mediji.

Fotografije dogodka si lahko ogledate na naši javni FB strani. Tematski panel 1: PRAVO Dr. Mateja Steinbrück Platise Dr. Veronika Fikfak Dr. Damjan Kukovec Predsedujoči: Dr. Matej Avbelj Tematski panel 2: DATA SCIENCE Mag. Tadej Vindiš Dr. Marinka Žitnik Dr. Miha Troha Predsedujoči: Dr. Primož Kraševec Tematski panel 3: OBLIKOVANJE Dr. Anja Svetina Nabergoj Dr. Damjan Obal Dr. Petra Černe Oven Predsedujoča: Mag. Ana Šuligoj Tematski panel 4: PODNEBNE SPREMEMBE Mag. Nina Črnivec Dr. Marko Jošt Dr. Breda Novotnik Predsedujoči: Dr. Aleksander Zidanšek Tematski panel 5: RAZISKOVALNA UMETNOST Dr. Tadej Droljc Dr. Špela Petrič Predsedujoča: Dr. Polona Tratnik Tematski panel 6: ERC Starting grant Dr. Matjaž Humar