VTIS na poslovni konferenci Slovenska podjetnost koži preko meja

Društvo VTIS se je na povabilo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Slovenske gospodarske zveze iz Celovca, dne 22. maja 2019, predstavilo na 11. poslovni konferenci ”Preko izzivov do uspeha” v sklopu predstavitev Slovenska podjetnost kroži preko meja. Predstavitev društva v Celovcu, kjer je konferenca potekala, je uspešno izvedla naša članica Ana Vedenik, ki je udeležence seznanila z aktivnostmi in projekti društva.

Glavne teme konference so bile: predstavitev čezmejnega sodelovanja gospodarskih ustanov v sodelovanju z Uradom RS v zamejstvu in po svetu, uspešne poslovne zgodbe Koroške z gosti iz mednarodnih uspešnih podjetij in okrogla miza uspešnih mladih podjetnikov iz Slovenije in Avstrije o njihovem pogledu na razvoj in sodelovanje v regiji. Konferenca je bila odlična priložnost za vzpostavitev kontaktov in izpostavitev pomembnosti kroženja znanja.

Hvala organizatorjem za povabilo in Ani za predstavitev društva!