Dobrodošli na spletni strani Društva v tujini izobraženih Slovencev.

VTIS Izzivi II

VTIS Izzivi II

Eden izmed poglavitnih namenov Društva VTIS je predstavljati interese v tujini izobraženih Slovencev in Slovenk. Naši člani si želijo okrepljenega sodelovanja z domovino ali vrnitve, pri čemer se pogosto srečujejo s kompleksnimi situacijami in z na videz nepremostljivimi ovirami. V društvu si želimo, da bi kroženje znanja med tujino in Slovenijo potekalo brez ovir in nepotrebnih birokratskih naporov. V ta namen smo v letu 2016 pripravili dokument VTIS Izzivi, ki strne izkušnje in najpogostejše omejitve za pretok znanja iz tujine v Slovenijo ter obratno. Obenem ponuja tudi konstruktivne predloge.

Na podlagi izjemno odmevnega in uspešnega sprejema dokumenta VTIS Izzivi, smo se v Društvu VTIS odločili, da v letu 2018 pripravimo nadaljevanje dokumenta. Druga iteracija bo dvodelna: v prvem delu bomo preverili napredek v povezavi z izzivi, izpostavljenimi v prvem dokumentu, v drugem delu pa bomo zbrali nove izzive, ki še obstajajo ter tudi tokrat konstruktivno ponudili rešitve.

Za projekt sta odgovorni članici upravnega odbora Petra Petan in Kristi Hodak.

Back to Top
UA-50869387-1