VTIS drugič v Luksemburgu

Že drugič smo se VTISovci družili v Luksemburgu. Tokrat je dogodek potekal 8. 12. 2017 in smo ga organizirali v sodelovanju z Društvom SloLux, v prostorih Sodišča  Evropske unije pa sta ga gostila sodnik Splošnega sodišča Evropske unije Miro Prek ter sodnik Sodišča Evropske unije dr. Marko Ilešič.

Dogodek smo začeli z ogledom prostorov Sodišča in nadaljevali z druženjem ob zakuski in dobri kapljici. Sledile so krajše predstavitve in okrogla miza na temo izmenjave znanj v mednarodnem okolju. V nagovorih sta sodnika gospod Prek in dr. Ilešič izpostavila problem pretočnosti idej in ljudi v Sloveniji ter izpostavila pomen Sodišča EU za dobrobit vseh ljudi v Evropi. Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici,  je poudaril, da je izmenjava znanj močno povezana s pretokom ljudi in da se je v Slovenijo na žalost pretežko vračati. Dr. Jan Bednarich, ki je vodja prevajalskega oddelka na Evropski komisiji, je predstavil svoje delo na področju prevajanja evropske zakonodaje. Saša Sever, pravnik na Sodišču EU, je poleg svojega dela opisal tudi povezovanje s Slovenijo preko predavanj na Univerzi v Ljubljani, objavljanja člankov in udeleževanja konferenc. Dr. Sebastjan Glinšek, raziskovalec na Luxembourg Institute of Science and Technology, pa je opisal svojo poklicno pot in željo po delovanju pri povezovanju gospodarstva in znanosti, ki ga je vodila v Luksemburg. Pri okrogli mizi so sodelujoči in občinstvo diskutirali o različnih vprašanjih, kot npr. o pomenu različnih nacionalnih kultur pri medsebojnem sodelovanju, kako gledajo tujci na Slovence, o odprtosti Slovenije do znanja iz tujine in Sloveniji kot okolju, ki bi bilo bolj zanimivo za tuja podjetja in raziskovalce. Zanimiv aspekt dogodka so bile drugačne izkušnje govorcev, ki delujejo na zelo različnih področjih.

Diskusijo smo zaključili z mislijo, da je za ustvarjanje ugodnega gospodarskega in kulturnega okolja ter vsesplošnega blagostanja odprtost Slovenije do znanja in ljudi iz tujine nujna. Večer smo zaključili ob prijetnem druženju.

*Foto: Matic Zorman (http://maticzorman.com/)