Dobrodošli na spletni strani Društva v tujini izobraženih Slovencev.

Vrste in pogoji članstva

Vrste in pogoji članstva

Društvo VTIS temelji na široko razvejanem članstvu. Naši člani so študentje, raziskovalci in znanstveniki, gospodarstveniki in drugi strokovnjaki. Društvo za člane organizira številne dogodke, jih obvešča o aktualnih temah s področja raziskovanja ali izobraževanja v tujini ter jim omogoča dostop do različnih povezovalnih platform.

Društvo ima redne in izredne člane. Redni član društva lahko postane vsak slovenski državljan, ki se v okviru visokošolskega študija izobražuje ali se je izobraževal oziroma opravlja ali je opravljal raziskovalno dejavnost na izobraževalno-raziskovalnih ustanovah izven meja Republike Slovenije.

Izredni član lahko postane fizična ali pravna oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za redno članstvo, vendar lahko pripomore k obstoju in delovanju društva. Izredni člani so lahko sponzorji, zunanji sodelavci ali simpatizerji društva. Izredni člani nimajo pravice glasovanja na sejah zbora članov in ne morejo biti izvoljeni v organe društva, lahko pa se udeležijo vseh formalnih in neformalnih dogodkov društva.

Za včlanitev (redno ali izredno) v društvo je potrebno izpolniti pristopni obrazec.

Pristopni obrazec

Mnenje

Čeprav društvo pri povezovanju v tujini izobraženih Slovencev gradi na dolgoletnih tradicijah, je nadgradnja teh preko nedavne formalne ustanovitve Društva VTIS nova. Zato posebno cenimo prizadevanja naših obstoječih članov, ko v društvo povabijo nove  člane – slovenske študente, raziskovalce in alumnije tujih izobraževalno-raziskovalnih institucij.
Igor Cesarec, častni predsednik društva

Vpis v Društvo VTIS

Pristopni obrazec

Več o članstvu

Več o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz članstva v Društvu VTIS, si lahko preberete v statutu društva.
Članstvo v društvu je brezplačno.
Društvo načeloma ni namenjeno študentom, ki so tuje izobraževalno-raziskovalne institucije obiskovali izključno v okviru katere izmed kratkoročnejših izmenjav, kot npr. Erasmus.

Družbena omrežja

Back to Top
UA-50869387-1