V Ljubljani potekala serija dogodkov “VTIS leta 2014”

Letošnja izdaja tradicionalnega srečanja v tujini izobraženih Slovencev, ki deluje kot osrednji dogodek, na katerem se zberejo slovenski študenti, raziskovalci, predavatelji, profesorji in alumni tujih univerz, je potekala v petek, 26. decembra 2014, na večih lokacijah v Ljubljani. Z dogodkom smo okrepili povezovanje, medsebojno sodelovanje in delitev izkušenj med v tujini izobraženimi Slovenci.

Dogodek se je začel v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer je potekal letni zbor članov društva. Na zboru je člane najprej pozdravil akad. prof. dr. Tadej Bajd, predsednik SAZU-ja, uvodni govor pa je imel akad. prof. dr. Branko Stanovnik, vodja oddelka za mednarodno sodelovanje SAZU-ja. Upravni odbor je nato predstavil letno poročilo in zaključni račun, prav tako je bilo podano poročilo nadzornega sveta. Temu so sledile volitve članov v upravni odbor društva in v odbore po državah. Na koncu je zbor razpravljal tudi o načrtih za leto 2015.

Dogodek se je nadaljeval s tradicionalnim IX. srečanjem slovenskih študentov, raziskovalcev, predavateljev, profesorjev in alumnijev tujih univerz, ki ga je tudi letos v predsedniški palači gostil predsednik države Borut Pahor. Srečanja se je udeležilo več kot 130 v tujini izobraženih Slovencev. Zbrane so najprej nagovorili Igor Cesarec, predsednik Društva VTIS, dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, akad. prof. dr. Tadej Bajd, predsednik SAZU-ja, prof. dr. Stanka Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport ter Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Srečanje se je nadaljevalo z okroglo mizo z naslovom “Kroženje znanja za razvoj Slovenije”, na kateri so sodelovali člani društva prof. dr. Jernej Barbič, prof. dr. Matej Drev, prof. dr. Nina Peršak in dr. Rok Sekirnik, moderiral pa jo je prof. dr. Jure Leskovec. Na okrogli mizi so govorci izpostavili nekaj dobrih praks sodelovanja med slovenskimi inštitucijami in slovenskimi raziskovalci, ki delujejo v tujini. Prav tako pa so opozorili na določene izzive, s katerimi se na tem področju še srečujejo ter predlagali nekaj rešitev za boljše sodelovanje in poenostavljeno vračanje slovenskih strokovnjakov iz tujine nazaj v Slovenijo.

Po srečanju se je dogodek VTIS leta 2014 zaokrožil z neformalnim druženjem članov društva, ki je omogočil medsebojno spoznavanje in mreženje med v tujini izobraženimi Slovenci.