V Ljubljani potekal “Prvi VTIS” za nove slovenske študente in raziskovalce v tujini

17. avgusta je Društvo VTIS v sodelovanju z odvetniško pisarno Schoenherr v Ljubljani organiziralo dogodek “Prvi VTIS: iz Slovenije v svet”. Srečanje je bilo namenjeno vsem slovenskim študentom in raziskovalcem, ki v akademskem letu 2015/16 pričenjajo s študijem ali raziskovalnim delom v tujini. Med 80 udeleženci dogodka so bili tudi aluminiji tujih izobraževalnih ustanov, ki so z bodočim študenti in raziskovalci delili svoje izkušnje.

V uvodnem nagovoru je Igor Cesarec, predsednik društva, poudaril pomen nekaterih vidikov uspešnega prehoda iz Slovenije v tujino, izpostavil vlogo, ki jo ob tem lahko igra povezovanje Slovencev v tujini in domovini, ter zbranim zaželel uspešen začetek nove študijske ali raziskovalne poti. Sledila je panelna razprava, v okviru katere so štirje člani društva iz različnih držav, stopenj in področja znanosti (Urban Avsec, Ines Horvat Menih, Vesna Pulko in Eva Škufca) z udeleženci delili svoje izkušnje in orisali svoj pogled na študij in raziskovalno delo v tujini. Med ključne nasvete so umestili pomen čim večjega izkoristka časa v tujini za nabiranje raznovrstnih izkušenj, ki jih ponujajo tako študij, kot vse izvenštudijske dejavnosti in življenje v drugi državi v širšem smislu. Izpostavili so pomen samozavesti ob prehodu v tujino in novim študentom svetovali, da ustrezno pozornost namenijo oblikovanju osebnih stikov v okviru študija, ki v tujini pogosto poteka v manj formalnem ozračju kot v Sloveniji. Viden poudarek je bil dan tudi mreženju v okviru študija in življenja v tujini, kot tudi povezovanju z drugimi v tujini živečimi Slovenci ter s Slovenijo in njenimi izobraževalno-raziskovalnimi ustanovami.

V nadaljevanju je bil osrednji del dogodka namenjen izmenjavi praktičnih informacij in uporabnih izkušenj med aluminiji tujih univerz in študenti, ki se tja odpravljajo v prihajajočem akademskem letu. Oblikovanih je bilo več okroglih miz po posameznih državah (Velika Britanija, ZDA, Nizozemska, Francija, Italija, Belgija, Nemčija, Avstrija, Švedska, Danska in ostale države), ki so nudile priložnost za usmerjeno razpravo na podlagi konkretnih izzivov in priložnosti, ki so zanimale bodoče študente.

Povezava do fotogalerije: http://www.drustvovtis.si/prvi-vtis-iz-slovenije-v-svet-2015/.