Slovenci v Belgiji – vplivi na Evropo in Slovenijo

20. maja je v prostorih Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju potekala razprava na temo Slovenci v Belgiji – vplivi na Evropo in Slovenijo. To je bil prvi dogodek Društva VTIS v Belgiji, ki smo ga pripravili s sodelovanjem stalnega odbora društva v Bruslju in osebja slovenskega veleposlaništva. O naslovni temi so razpravljali gostje dr. Janez Potočnik, predsednik Mednarodnega foruma za upravljanje z viri v okviru UNEP in nekdanji evropski komisar, dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja, Tilen Čuk, raziskovalec in predavatelj na l’Université libre de Bruxelles in Janja Čevriz, pravnica v odvetniški pisarni Schoenherr. Prisotne je v imenu veleposlaništva pozdravil Jean-Pierre Vonarb, diplomat v Bruslju, in izrazil zadovoljstvo nad pobudo društva. Tilen Čuk je predstavil belgijski nacionalni kompromis (včasih viden tudi kot nekompromis) na primeru njihove razgibane zgodovine in poskušal zarisati vzporednice s situacijo v Sloveniji. Ob tem je opozoril na najbolj pereče težave, ki jih kot raziskovalec doživlja, ko poskuša prenašati znanje v domovino. Draško Veselinovič je spregovoril o Slovenian Innovation Hub-u (Slovensko inovacijsko stičišče), katerega cilj je aktivno spodbujati znanstveni razvoj na področjih, kjer ima Slovenija primerjalne in konkurenčne prednosti. Še posebej je k aktivnemu sodelovanju v okviru novoustanovljenega stičišča povabil člane Društva VTIS. Janja Čevriz je svojo predstavitev povezala s svojim delom v odvetniški pisarni, kjer se osredotoča na konkurenčno pravo, in problematizirala trenutno slovensko ureditev konkurenčnopravnih postopkov, kjer primanjkuje transparentnosti. Po njenem mnenju to zavira tudi možnost boljših akademskih raziskav in doktorskega študija. Prevetritev zakonodaje je zato nujna. Nekdanji evropski komisar Janez Potočnik je navzočim predstavil svoje delo v Odboru za vire in orisal nujnost spremembe trenutne ekonomske zasnove v Evropi v bolj vzdržno in varčno.

Predstavitvam je sledila razprava, kjer smo se dotaknili najrazličnejših tem. Helena Uršič je spodbudila diskusijo z vprašanjem navzočim, kje vidijo vlogo mladih intelektualcev, članov Društva VTIS, ki delujejo v Belgiji, pri prenosu znanj in izkušenj v Slovenijo. Slišali smo lahko o dobrih praksah sodelovanja z domovino in tudi o bolj bridkih izkušnjah. Vsi navzoči pa so se strinjali, da je vloga povezovanja in spodbujanja kroženja znanja, za katero si prizadeva VTIS, ključna za dobro sodelovanje z domovino.

Po dogodku so se udeleženci zadržali še ob pogostitvi, ki jo je ob tej priložnosti priskrbelo veleposlaništvo, in izmenjali še neformalne pozdrave. Veseli nas, da nam je s prvim dogodkom v Belgiji Društvu VTIS uspelo privabiti toliko poslušalcev, zlasti mladih, ki se nam bodo, upamo, pridružili tudi kot člani društva.