Priznanje ”VTIS leta 2018”: Zbiramo nominacije!

Društvo VTIS od svoje ustanovitve spremlja številne uspešne in odmevne primere sodelovanja med Slovenci v tujini in doma, ki nas opozarjajo na potenciale kroženja znanja. Navdihujejo nas posamezniki in skupine, ki kljub oddaljenosti aktivno sodelujejo s Slovenijo, bodisi v okviru skupnega dela in ustvarjanja, bodisi prek pomoči pri profesionalnem ali kariernem razvoju posameznikov. S priznanjem “VTIS leta” želimo prepoznati odličnost na področju kroženja znanja. Priznanje je namenjeno dodatnemu spodbujanju povezovanja in sodelovanja ter ozaveščanju javnosti o priložnostih, ki jih to prinaša. “VTIS leta” je obenem tudi zahvala posameznikom, ki s svojim zgledom navdihujejo ostale.

Priznanje “VTIS leta” se podeli posamezniku ali skupini ob zaključku koledarskega leta, na letnem srečanju slovenskih študentov, raziskovalcev, predavateljev, profesorjev in alumnijev tujih univerz. Priznanje, ki bo leta 2018 podeljeno drugič, dopolnjuje tudi praktična nagrada v sodelovanju s partnerji društva.

Priznanje se podeljuje za naslednje vrste dosežkov, ki vključujejo sodelovanje Slovencev v tujini in v matični državi:

  1. skupni raziskovalni projekti,
  2. spodbujanje mobilnosti in prenosa znanja na področju znanosti, raziskovanja ali izobraževanja,
  3. sodelovanje na področju profesionalnega in kariernega razvoja,
  4. druge oblike sodelovanja v okviru uresničevanja namenov in ciljev Društva VTIS.

Posameznike ali skupine lahko za prejemnika priznanja “VTIS leta” nominirajo člani Društva VTIS. Ožji izbor nominacij opravi upravni odbor društva, končni izbor pa posebna izbirna komisija.

Nominacije bodo odprte do 1. novembra 2018.  Več informacij o priznananju, nominacijski obrazec in Pravilnik so na voljo na naši spletni strani.