Dobrodošli na spletni strani Društva v tujini izobraženih Slovencev.

Upravni odbor

Upravni odbor društva poleg predsednika sestavljajo zakladnik, tajnik in štirje splošni člani upravnega odbora. Predsednika in upravni odbor izvoli zbor članov društva. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti.

Predsednica: Andreja K. Bogataj
Zakladničarka:
Lina Dmitrovič
Tajnik: Petra Petan
Članica upravnega odbora: Kristi Hodak
Članica upravnega odbora: Gala Pavlin
Član upravnega odbora: Žiga Malek
Član upravnega odbora: Blaž Tomc Zidar

Kratke predstavitve članov upravnega odbora:

Andreja K. Bogataj

Andreja Bogataj je z odliko končala dodiplomski študijski program prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. V času študija je opravljala enoletno izmenjavo na Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu in opravljala večmesečno prakso na Veleposlaništvu v Berlinu. Po uspešnem zaključku LL.M. programa iz nemškega prava na Ludwig-Maximilians-Universtät München, se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Max-Planck inštitutu za socialno pravo in socialno politiko v Münchnu, kjer pripravlja doktorat. Je tudi predstavnica doktorskih študentov inštituta. V prostem času zelo rada potuje in pripravlja potopisne reportaže za slovenske revije in časopise.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

 

Lina Dmitrovič

Lina Dmitrovič je z odliko opravila diplomski studij iz ekonomije na Univerzi v Houstonu, Texas, iz smeri financ in managementa. Po končanem študiju se je zaposlila pri podjetju Ernst&Young, sprva v Houstonu, nato pa jo je pot vodila v New York, kjer danes dela kot managerka na področju strukturnih financ. Lina svetuje različnim finančnim institucijam na Wall Streetu. Lina sodeluje pri FSO Advisory Advancing Women Executives (AWE) kjer deluje kot mentorica mladim zaposlenim ženskam, jim posreduje svoja znanja in izkušnje v svetu financ, vse z namenom izboljšati vodstvene pogoje in karierne možnosti žensk v finančnem svetu.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Petra Petan

Petra Petan je politična ekonomistka, ki se ukvarja z raziskovanjem trga delovne sile in zaposlovalnih politik držav članic EU. Po magisteriju iz primerjalne politologije, smer evropska politična ekonomija, na The London School of Economics in Political Science, je opravljala prakso na Evropski komisiji v ekonomsko-analitični enoti generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost. Zatem se je kot štipendistka sheme Marie-Sklodowska Curie zaposlila kot raziskovalka na avstrijskem Institute for Advanced Studies, kjer pripravlja doktorat iz politične ekonomije EU. Teme, ki Petro še posebej zanimajo, so dvojnost trga delovne sile, spreminjajoči se okvirji delovnih razmerij in strukturne reforme EU.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Kristi Hodak

Kristi Hodak je profesionalna storitvena oblikovalka, ki je trenutno zaposlena kot svetovalka v Mckinsey & Co, Digital Mckinsey. Deluje mednarodno v različnih sektorjih, od bančništva in nakupovanja do zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja ter vladnih služb, kjer svetuje vodstvu organizacij na področju digitalnih transformacij ter inovativnih “user-centred” storitev in sistemov. Kristi je diplomirala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje iz vizualnih komunikacij in študij nadaljevala v Londonu na magistrskem programu “Servis Design”, ki je nastal kot plod sodelovanja med Royal College of Art, School of Design ter Imperial College, Business School. Kristi najbolj motivirajo kompleksni, nesmiselni in zastareli sistemi, saj v njih vidi priložnost, da jih preoblikuje v nove, enostavne storitve, ki izboljšajo kakovost našega življenja. Kristi verjame, da prihodnost leži v multidisciplinarnem delu med oblikovanjem, tehnologijo in poslovanjem.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Gala Pavlin

Gala Pavlin je zaključila dodiplomski študij gospodarskega prava na Wirtschaftsuniversität Wien ter LL.M. iz evropskega in mednarodnega gospodarskega prava na pravni fakulteti na Dunaju (Universität Wien). V sklopu poletnih šol je svoje znanje izpopolnjevala tudi na London School of Economics and Political Science (LSE) ter na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, študijsko izmenjavo pa je opravljala na Univerzi Bocconi v Milanu. Prve prakse ter delovne izkušnje je nabirala v mednarodnih podjetjih ter pisarnah v Avstriji ter Sloveniji, nazadnje je bila zaposlena na Veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju ter na banki Kommunalkredit Avstrija. Trenutno vodi družbo Ilirika Nempremičnine in zaključuje interdisciplinarni magistrski študij prava in managementa nepremičnin na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Žiga Malek

Žiga Malek je okoljski znanstvenik, ki se ukvarja s spremembami v sistemih rabe tal (land systems) in njihovimi vplivi na vodne vire, tveganja pred naravnimi nesrecami (npr. plazovi) in raven biotske raznovrstnosti. Trenutno je podoktorski raziskovalec na Inštitutu za okoljske raziskave (IVM) na Vrije Universiteit v Amsterdamu na Nizozemskem. Predtem je bil zaposlen na Inštitutu za uporabne sistemske analize v Avstriji (International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA) v okviru sheme Marie-Sklodowska Curie. Dr. Malek je diplomiral iz krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in ima doktorat iz naravoslovnih znanosti Univerze na Dunaju.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Blaž Tomc Zidar

Blaž Tomc Zidar je univerzitetno diplomo iz molekularne biologije opravil na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po dodiplomskem študiju se je odločil za magistrski študij biokemijskega inženiringa na University College London (UCL).

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Back to Top
UA-50869387-1