Odziv Društva VTIS na Javni razpis za (so)financiranje projektov za leto 2018

Ljubljana, 15. 8. 2017

Izjava za javnost:

Odziv Društva v tujini izobraženih Slovencev – VTIS na Javni razpis za (so)financiranje projektov za leto 2018

V Društvu v tujini izobraženih Slovencev – VTIS smo dne 15. 8. 2017 direktorju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), prof. dr. Józsefu Györkösu, poslali uraden odziv na Javni razpis za (so)financiranje projektov za leto 2018, ki ga je ARRS objavila 16. 6. 2017. V Društvu VTIS smo mnenja, da je razpis v sedanji obliki diskriminatoren do slovenskih raziskovalcev v tujini, čemur odločno nasprotujemo.

Razpis v točki 6.2 določa, da mora biti podoktorand ob prijavi svojega projekta in najmanj za čas njegovega trajanja zaposlen v organizaciji prijaviteljici, kar v praksi pomeni, da se na razpis ne morejo prijaviti mladi doktorji znanosti, ki so bodisi zaposleni v tujini bodisi brezposelni v tujini ali v Sloveniji. Prav tako se na razpis ne morejo prijaviti mladi doktorandi, ki so v Sloveniji trenutno zaposleni izven organizacije prijaviteljice. Menimo, da navedena določba razpisa občutno poslabšuje položaj mladim doktorjem znanosti, ki se želijo po zaključenem doktorskem študiju v tujini vrniti v Slovenijo in vključiti v slovensko raziskovalno okolje. Prav tako je določba v popolnem nasprotju z nam poznanimi uspešnimi praksami v tujini, ki krepijo kroženje znanja.

Na sporne določbe razpisa opozarjamo, ker je razpis že odprt in se je nanj do 4. 9. 2017 mogoče prijaviti. Zavedamo se, da je ARRS dne 26. 6. 2017 na svoji spletni strani objavila obvestilo, da je na pristojno ministrstvo posredovala predloge za spremembo delov pravilnika, ki so podlaga za sporne določbe razpisa (12. odstavek 4. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti). ARRS naj bi ministrstvu na podlagi že prejetih pritožb predlagala umik spornih določb. Vendar tukaj opozarjamo, da do predlaganih sprememb do pisanja našega odziva še ni prišlo.

Društvo VTIS zastopa interese v tujini izobraženih Slovencev in ima kot enega izmed svojih ciljev sodelovanje pri oblikovanju pogojev za prenos znanja v tujini izobraženih Slovencev. Zato nasprotujemo sprejemanju pravilnikov in metodologij ocenjevanja, ki so v tujini izobraženim Slovencem in tistim mladim znanstvenikom, ki še niso pričeli s samostojnim raziskovalnim delom, v najboljšem primeru neprijazni, v najslabšem pa jim sistemsko onemogočajo vrnitev oz. vključitev v raziskovalno delovanje v Sloveniji. Pri tem so na zgubi tako slovenski znanstveniki v tujini, ki imajo željo po vrnitvi v Slovenijo, kakor tudi znanstveno-raziskovalna sfera v Sloveniji. Društvo VTIS se zavzema za prakse, ki so se na mednarodni ravni izkazale kot uspešne, in sicer da se znanstveno-raziskovalni sektor ne zapira na nacionalno raven, temveč da deluje mednarodno, kar omogoča vrhunske rezultate.

Glede na naše ugotovitve in v skladu s cilji Društva VTIS smo ARRS pozvali k nemudnemu umiku spornih določb in ponovni izvedbi razpisa v takšni obliki, da ne bo diskriminatoren do zgoraj navedenih skupin slovenskih znanstvenikov. ARRS smo predlagali, da si v prihodnje prizadeva za odstranitev administrativnih ovir, ki v tujini izobraženim in delujočim slovenskim znanstvenikom otežujejo vključitev v slovensko raziskovalno okolje in aktivno prispevanje k njegovemu razvoju.

Dokument za tiskanje najdete tukaj.

S strani ARRS-ja smo sedaj prejeli odgovor. V njem pojasnjujejo, da v trenutnem razpisu ni bilo mogoče ničesar spremeniti oz. odpraviti spornih določb, saj za to ni bilo pravne podlage. Vendar hkrati na ARRS zagotavljajo, da bodo te določbe odstranjene že v naslednjem razpisu, saj so njihov umik že predlagali resornemu ministrstvu, čigar soglasje v tem trenutku čakajo. Celoten pisni odgovor ARRS-ja je članom društva na voljo v vpogled.