Odlično obiskan (že) 3. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini

Društvo VTIS je v petek, 21. 12. 2018, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organiziralo 3. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini. Šlo je za multidisciplinarno konferenco, katere cilj je bil vzpostavitev in utrjevanje vezi med slovenskimi raziskovalci v tujini in raziskovalci ter profesorji v Sloveniji, z dolgoročnim namenom projektnega sodelovanja in deljenja dobrih praks. Dogodek je letos potekal v prostorih Ministrstva ta izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi cesta 16 v Ljubljani.

Udeležence sta najprej nagovorila častna gosta simpozija minister za izobraževanje, znanost in šport Dr. Jernej Pikaloin predsednica Društva VTIS, Andreja K. Bogataj. Sledila je razprava na temo Predstavitev dokumenta Društva VTIS: Je internacionalizacija slovenskega visokega šolstva res nedosegljiv cilj?, na kateri so sodelovali Erika Rustja, Vodja Sektorja za visoko šolstvo, Alenka Flander, Direktorica CMEPIUS, Alja Gazvoda in Urška Lavrič, Kadrovska služba Univerze v Ljubljani in Jaka Tušek, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani. Okroglo mizo je moderiral Dr. Žiga Malek, raziskovalec na Vrije Universiteit Amsterdam.

Sledil je osrednji del simpozija. Na njem je potekalo 6 tematskih panelov v dveh sklopih. Na vsakem panelu sta dva oziroma trije govorci – slovenski profesorji oziroma raziskovalci v tujini – predstavili svoje raziskovalno delo publiki. Skupaj se je torej predstavilo kar 17 slovenskih strokovnjakov iz tujine. Panelom so predsedovali profesorji ali raziskovalci iz univerz ali raziskovalnih inštitutov v Sloveniji. Seznam tematskih panelov, skupaj s predavatelji in predsedujočimi ter povezavami do njihovih raziskovalnih strani je na voljo spodaj. Kosilo in odmori med predavanji so se uporabili za navezovanje novih stikov, za pogovore o morebitnem znanstvenem sodelovanju in za predstavitev programov ter razpisov, ki spodbujajo za sodelovanje med slovenskimi raziskovalci v tujini in Slovenijo.

Dogodka se je udeležilo približno 110 ljudi in s tem se simpozij uvršča med najbolj uspešne in najbolje obiskane dogodke društva v letu 2018. Dogodek so opazili tudi številni slovenski mediji.

Fotografije dogodka si lahko ogledate na naši javni FB strani.

Prvi sklop tematskih panelov
Tematski panel 1: KULTURNA DEDIŠČINA, NOVE TEHNOLOGIJE IN NAČINI REPREZENTACIJE
Prof. dr. Franc Solina
Mag. Manca Ogrizek
Mag. Breda Božič
Predsedujoča: Mag. Miran Erič

Tematski panel 2: EKONOMIJA
Dr. Marko Orel
Dr. Matija Lozej
Dr. Tadeja Gračner
Predsedujoči: Dr. Aljoša Valentinčič

Tematski panel 3:
ERC STARTING GRANT
Dr. Jaka Tušek
Dr. Roman Jerala

Predstavitev: ASEF štipendije za raziskovalne izmenjave v ZDA

Drugi sklop tematskih panelov
Tematski panel 1: KMETIJSTVO, OKOLJE IN POSLOVNI MODELI
Mag. Timotej Turk Dermastia
Dr. Nika Weber
Mag. Anže Švara
Predsedujoča: Prof. dr. Luka Juvančič

Tematski panel 2: PSIHOLOGIJA
Mag. Urška Bernardič
Dr. David Modic
Mag. Alja Lah
Predsedujoča: Dr. Grega Repovš

Tematski panel 3: MOLEKULARNA BIOLOGIJA
Dr. Miha Modic
Dr. Jan Rožanc
Dr. Tomaž Einfalt
Predsedujoči: Prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj