Dobrodošli na spletni strani Društva v tujini izobraženih Slovencev.

Lokalni odbori

Lokalni odbori

Društvo VTIS je s svojo mrežo lokalnih odborov trenutno prisotno v 13 državah po svetu. Lokalni odbori so voljeni na zboru članov, pri čemer lokalni odbor sestavlja 1 do 10 posameznikov, ki organizirajo lokalne dogodke in različna druženja znotraj svoje države (po želji tudi v drugi državi, če le-ta nima lokalnega odbora). Člani lokalnega odbora sodelujejo z upravnim odborom društva in so vabljeni k podajanju idej in predlogov glede delovanja in aktivnosti društva, ter s tem prispevajo k povezovanju lokalnih skupnosti ter kroženju znanja med tujino in Slovenijo. Lokalni odbori sodelujejo z Veleposlaništvi, gospodarskimi in znanstvenimi institucijami, združenji, društvi, klubi itd. v svoji državi.

V kolikor vas zanima vključitev v lokalni odbor Društva VTIS (ali ustanovitev novega lokalnega odbora v svoji državi bivanja), do srede decembra zbiramo prijave za člane lokalnih odborov za leto 2020 preko spletnega obrazca.

*Iščemo zagnane in motivirane prostovoljce, ki želijo prispevati h kroženju znanja in povezovanju lokalnih skupnosti, radi delujejo v ekipi, ter so proaktivni in odgovorni, takšne, ki so pripravljeni vložiti svoj čas v pripravo dogodkov in drugih iniciativ v okviru društva. Ekipa lokalnega odbora se občasno sestane (druži) preko Skypa ali v živo. V zameno za vložen trud boste prejeli dragocene poslovne, znanstvene in prijateljske povezave, imeli možnost prispevati h kroženju znanja, pridobili veščine pri organizaciji dogodkov in nenazadnje referenco (prostovoljstvo).

26. 12. 2019 so bili na zboru članov izvoljeni predstavniki lokalnih odborov. Za več informacij in kontakt nam pišite na info@drustvovtis.si.

ZDA
 1. Andrej Košmrlj
 2. Sebastjan Mrak
 3. Sarah Marn
 4. Alenka Prah
 5. Samo Burja
 6. Helena U. Vrabec
 7. Kim Berg
 8. Domen Omladič
Velika Britanija
 1. Miha Pipan
 2. Matic Golob
 3. Tadej Bregar
 4. Pina Sadar
 5. Bojana Selinšek
 6. Leon Kojančič
 7. Lucija Vihar
Belgija
 1. Arne Bratkič
 2. Ajda Garcia Golob
 3. Luka Svet
 4. Anže Švara
 5. Barbara Ulčar
Nizozemska
 1. Žiga Malek
 2. Ana Šemrov
 3. Nik Gerbec
 4. Nejc Geržinič
Francija
 1. Lana Čop
 2. Maruša Godina
 3. Maruša Rus
Luksemburg
 1. Marko Mravlak
 2. Monika Osvald
Avstrija
 1. Polona Globočnik
 2. Davor Skofic Maurer
 3. Luka Zupančič
Nemčija
 1. Vid Švara
 2. Klemen Domjan
 3. Alek Pikl
 4. Maks Mencin
Švica
 1. Sabina Čarli
 2. Jana Kovač
 3. Tibor Kranjc
 4. Gregor Bordon
 5. Ziva Vuckovic
Španija
 1. Eva Panjan
 2. Brina Stančič
Skandinavija
 1. Matic Hriberšek
 2. Katja Kozjek
Italija
 1. Mark Jan Kirn
Kanada
 1. Samo Čebular
 2. Nik Golob
 3. Tinca Štokojnik Prouvost
Slovenija
 1. Marina Klemenčič
 2. Dunja Zorman
 3. Boštjan Vihar
 4. Luka Repanšek
 5. Urška Boldin
 6. Ana Mali
 7. Breda Novotnik
 8. Daša Zugwitz
 9. Katja Jontes
 10. Darija Šalehar
 11. Dona Pavlin
 12. Katarina Ratej
 13. Primož Pirih
 14. Mateja Perenič
 15. Lucija Tacer
 16. Urška Vrhovšek
 17. Dragan Barbutovski
Back to Top
UA-50869387-1