Dobrodošli na spletni strani Društva v tujini izobraženih Slovencev.

Internacionalizacija slovenskega visokega šolstva

Po strategiji internacionalizacije slovenskega visokega šolstva sta mednarodno sodelovanje in učinkovit prenos znanja iz tujine temeljna pogoja za kakovostno visoko šolstvo. Eden od načinov za doseganje odličnosti slovenskih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov je vključevanje slovenskih strokovnjakov z izobrazbo iz tujine.

Eden od poglavitnih namenov Društva VTIS je povezovanje v tujini izobraženih Slovenk in Slovencev z domačimi raziskovalno-izobraževalnimi ustanovami. Naši člani si želijo okrepljenega sodelovanja s slovenskimi izobraževalnimi ustanovami oz. vrnitve na slovenske ustanove, pri čemer se pogosto soočajo z ovirami. V društvu si prizadevamo, da bi kroženje znanja med tujino in Slovenijo potekalo brez omejitev, kar bi pomenilo boljše vključevanje Slovenk in Slovencev z ustrezno izobrazbo ter izkušnjami iz tujine v slovenske izobraževalno-raziskovalne ustanove.

V ta namen smo pripravili dokument, v katerem predstavljamo stanje na slovenskih univerzah in raziskovalnih ustanovah, in v katerem so strnjene izkušnje tistih, ki so se uspešno vrnili nazaj na slovenske ustanove. Želimo, da bi ta dokument preučili odgovorni v Sloveniji in sprejeli ukrepe za krepitev vključevanja Slovenk in Slovencev z izobrazbo iz tujine, s čimer bi povečali mednarodnost in znanstveni potencial v slovenskih visokih šolah, univerzah in inštitutih. Na slovenskih ustanovah je zaposlenih veliko strokovnjakov z izobrazbo pridobljeno v tujini. Bolj kot samo število zaposlenih z izobrazbo iz tujine, skrbi dejstvo, da (razen izjem) ni sistemskih ukrepov za vzpodbujanje sodelovanja s Slovenkami in Slovenci zaposlenimi na tujih univerzah oz. tistimi, ki so se tam izobraževali in delali v preteklosti in bi se morda vrnili nazaj v Slovenijo.

Dokument je pripravljen na podlagi empirične raziskave odziva zaposlenih na slovenskih ustanovah, ki so se izobraževali v tujini. Odzivi so zbrani preko vprašalnika in komunikacije s člani Društva VTIS, ki raziskujejo in predavajo v tujini in v Sloveniji. Z zbiranjem podatkov smo začeli spomladi leta 2018. V tem dokumentu predstavljamo nekaj osnovnih podatkov o stanju na slovenskih izobraževalno-raziskovalnih ustanovah ter morebitne ovire oz. izzive, s katerimi se srečujejo Slovenci in Slovenke, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v tujini, pri vrnitvi na domače ustanove. Ob koncu dokumenta bomo predstavili tudi primere dobrih praks, ki dobro ponazarjajo ukrepe, za katere se zavzemamo.

Celoten dokument je na voljo na naslednji povezavi.

Back to Top
UA-50869387-1