Društvo VTIS na mednarodni konferenci v Reki

V petek, 29. septembra in v soboto, 30. septembra 2017, je v Slovenskem domu Kulturno prosvetnega društva Bazovica na Reki potekala mednarodna konferenca za mladinske zamejske organizacije, ki sta jo organizirala Mladinski svet Slovenije in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v sodelovanju s slovensko skupnostjo na Reki (KPD Bazovica in Društvo EU Korak). Konference so se udeležila mladinska društva in organizacije iz Slovenije, Italije, Hrvaške in Avstrije. Konference se je v imenu Društva VTIS udeležila tudi članica upravnega odbora društva, Gala Pavlin.

Osrednja tema srečanja je bila komuniciranje in informiranje znotraj mladinskih organizacij ter navzven z mladimi, drugimi organizacijami in institucijam s širšo javnostjo, zato so udeleženci pod strokovnim vodstvom trenerk skozi interaktivno delo v manjših skupinah identificirali izzive, s katerimi se organizacije soočajo pri komuniciranju in informiranju. Prvi dan je tako potekal v luči medsebojnega spoznavanja, priprave pregleda stanja na določenem področju, dela na študijskih primerih. Drugi dan konference je bil posvečen iskanju rešitev za identificirane izzive in pripravi zaključnih priporočil.

Po dvodnevnem intenzivnem delu so mladi na zaključku konference ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdu Žmavcu predstavili štiri ideje za konkretne kratkoročno izvedljive projekte, ki bi dolgoročno prispevali k večjemu povezovanju mladine med seboj in z matično domovino, privabili mlade, da se aktivno vključujejo v delovanje slovenskih zamejskih organizacij, spodbudili kroženje možganov, zagotavljali kontinuiteto takšnih dogodkov, kot je bil ta na Reki in vzpostavili sistem prenosa in sprejemanja odgovornosti znotraj organizacij med starejšimi in mlajšimi člani. Minister G. Žmavc je pobude mladih podprl, izkazal je podporo projektom, kot je bila ta konference in podobnim prek katerih se krepi povezovanje mladih ter povabil, da se za takšne namene izkoristijo tudi drugi slovenski domovi in kulturni centri v zamejstvu.