Dobrodošli na spletni strani Društva v tujini izobraženih Slovencev.

Dokument dobrih praks

Priprava dokumenta Dobre prakse

Med prednostnimi cilji Društva VTIS je povezovanje Slovencev v tujini z domačimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami in podjetji. V prejšnjih letih je Društvo namenilo veliko pozornosti ugotavljanju izzivov, s katerimi se srečujejo Slovenci, ki se iz tujine želijo vrniti nazaj v Slovenijo. Vrnitev ni vedno najlažja in društvo je ugotovilo, da se pri vrnitvi Slovenci/ke srečujejo s številnimi ovirami – kljub temu obstajajo tudi pozitivni primeri. Ti lahko služijo kot smernice pri olajšanju vključevanja v tujini izobraženih Slovencev/k oz. sodelovanja s Slovenci/kami v tujini.

Društvo VTIS pripravlja dokument “Dobre prakse”, kjer bomo predstavili nekaj uspešnih primerov vključevanja v tujini izobraženih Slovencev/k v domačem gospodarstvu in javnem sektorju. Najprej bomo predstavili primere predavateljev in raziskovalcev iz slovenskih univerz in raziskovalnih institucij, ki so se izobraževali v tujini in se vrnili nazaj v Slovenijo. Zatem bomo predstavili Slovence/ke zaposlene v tujih raziskovalnih in izobraževalnih institucijah, ki redno sodelujejo s slovenskimi institucijami. Za konec bomo predstavili nekaj primerov iz različnih področij gospodarstva. Velik poudarek bomo namenili ugotavljanju želja in potreb institucij v Sloveniji pri vključevanju slovenskih strokovnjakov iz tujine.

Posebno pozornost bomo namenili temu, kako so slovenske univerze in institucije sprejele Slovence/ke iz tujine in kako so jim pomagale pri vrnitvi in preprekami, s katerimi so se morda srečevali. Tu ne gre le za administrativne zadeve (npr. priznavanje izobrazbe in delovnih izkušenj) ampak predvsem za ustvarjanje okolja, kjer lahko strokovnjaki iz tujine še naprej delajo na visoki ravni. Namen dokumenta je tako podati smernice za lažje vključevanje in povezovanje s Slovenci/kami v tujini. S tem nameravamo prispevati predvsem k internacionalizaciji slovenskega šolstva in raziskovalnega sektorja, saj le-ta zaradi svojih specifik (majhnost, jezik) težje pridobi visoko izobražene strokovnjake iz tujine.

Za projekt je odgovoren član upravnega odbora Žiga Malek, ki je na voljo za vsa dodatna vprašanja in predloge.

Back to Top
UA-50869387-1