Dobitnik priznanja VTIS leta 2019

Priznanje VTIS leta podeljuje Društvo VTIS posameznikom ali skupinam, ki so s svojo dejavnostjo v preteklem letu prispevale h kroženju znanja.

Priznanje VTIS leta 2019 je prejel dr. Jernej Ule, profesor molekularne nevroznanosti na University College v Londonu. Nagrado je na sprejemu pri predsedniku RS v njegovem imenu prevzela njegova mama, ga. Mirjana Ule, ki je zaželela srečo in veliko poguma vsem, ki so razprli krila in se podali v svet po znanje in izkušnje.

Dr. Ule je doktoriral v New Yorku na Univerzi Rockefeller. Trenutno pa živi in deluje v Londonu, kjer je profesor molekularne nevroznanosti na University College London (UCL). Njegovo delovanje in dosežki neposredno naslavljajo vsa področja, za katere se to priznanje podeljuje: skupni raziskovalni dosežki, spodbujanje mobilnosti in prenosa znanja ter sodelovanje na področju profesionalnega in kariernega razvoja med Slovenci v tujini in doma. Kot znanstvenik in raziskovalec je prispeval k nekaterim odmevnim dosežkom, na katerih je sodeloval skupaj z drugimi Slovenci, tako v Sloveniji kot v tujini. Zelo odmevno je bilo sodelovanje slovenskih raziskovalcev iz različnih koncev sveta na področju genetike, ki je temeljilo na predhodnem raziskovalnem delu dr. Uleta. Del te raziskave je bil objavljen tudi v reviji Nature (članek z naslovom Recursive splicing in long vertebrate genes). Pri tem dr. Ule ni prispeval zgolj neposredno k izjemnemu dosežku na področju slovenske znanosti, temveč je odigral tudi instrumentalno vlogo pri vključitvi drugih slovenskih raziskovalcev in znanstvenikov v projekt. O odmevnosti projekta pričajo tudi objave v vodilnih slovenskih medijih, ki so poročali ne le o znanstvenem dosežku, temveč tudi o modelu sodelovanja Slovencev v tujini in doma, kar je prispevalo k ozaveščanju javnosti o pomenu kroženja znanja.

Omenjeni dosežek in raziskovalno delo na področju genetike in ožje RNK je neposredna posledica vloge, ki jo dr. Ule že vrsto let igra kot povezovalni element slovenskih znanstvenikov na tem področju. Kot vodja raziskovalnega laboratorija na Univerzi Cambridge in nato na University College London je raziskovalno delo omogočil številnim mladim slovenskim znanstvenikom, s tem pa odigral neprecenljivo vlogo pri njihovem profesionalnem razvoju. Nekateri izmed njih so sodelovali tudi pri zgoraj omenjenemu projektu.

Odličnost dr. Jerneja Uleta na področju kroženja znanja izkazuje tudi njegovo dolgoletno aktivno sodelovanje z Društvom VTIS. Svoje izkušnje in poglede je s člani društva in širšo javnostjo delil na številnih dogodkih in razpravah, še pomembneje pa je, da z zgledom svojega delovanja navdihuje ne le posamezne člane, temveč tudi samo društvo VTIS v smer še odločnejšega povezovanja Slovencev v tujini in doma.

Zaradi navedenega in ostalih dosežkov na področju kroženja znanja utemeljujemo, da dr. Jernej Ule pooseblja namen priznanja VTIS leta.

Čestitke Jernej in uspešno naprej!