Dobrodošli na spletni strani Društva v tujini izobraženih Slovencev.

Članstvo

Komu je namenjeno članstvo v društvu in kaj prinaša?

Vrste in pogoji članstva

Društvo VTIS temelji na široko razvejanem članstvu. Društvo za člane organizira številne dogodke, jih obvešča o aktualnih temah s področja raziskovanja ali izobraževanja v tujini ter jim omogoča dostop do različnih povezovalnih platform.

Društvo ima redne in izredne člane. Redni član društva lahko postane vsak slovenski državljan, ki se v okviru visokošolskega študija izobražuje ali se je izobraževal oziroma opravlja ali je opravljal raziskovalno dejavnost na izobraževalno-raziskovalnih ustanovah izven meja Republike Slovenije.

Izredni član lahko postane fizična ali pravna oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za redno članstvo, vendar lahko pripomore k obstoju in delovanju društva. Izredni člani so lahko sponzorji, zunanji sodelavci ali simpatizerji društva. Izredni člani nimajo pravice glasovanja na sejah zbora članov in ne morejo biti izvoljeni v organe društva.

Za včlanitev v društvo je potrebno izpolniti pristopni obrazec.

Mnenje

Čeprav društvo pri povezovanju v tujini izobraženih Slovencev gradi na dolgoletnih tradicijah, je nadgradnja teh preko nedavne formalne ustanovitve Društva VTIS nova. Zato posebno cenimo prizadevanja naših obstoječih članov, ko v društvo povabijo nove  člane – slovenske študente, raziskovalce in alumnije tujih izobraževalno-raziskovalnih institucij.
Igor Cesarec, častni predsednik društva

Vpis v Društvo VTIS

Pristopni obrazec

Več o članstvu

Več o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz članstva v Društvu VTIS, si lahko preberete v statutu društva.
Članstvo v društvu je brezplačno.
Društvo načeloma ni namenjeno študentom, ki so tuje izobraževalno-raziskovalne institucije obiskovali izključno v okviru katere izmed kratkoročnejših izmenjav, kot npr. Erasmus.

Družbena omrežja

Back to Top
UA-50869387-1