Dobrodošli na spletni strani Društva v tujini izobraženih Slovencev.

Upravni odbor

Upravni odbor društva poleg predsednika sestavljajo zakladnik, tajnik in štirje splošni člani upravnega odbora. Predsednika in upravni odbor izvoli zbor članov društva. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti.

Predsednica: Kristi Hodak
Zakladnik:
Timotej Homar
Tajnik: Vesna Makovšek
Članica upravnega odbora: Gala Rogelj
Članica upravnega odbora: Aleksandra Pekošak
Članica upravnega odbora: Neža Vadnjal
Član upravnega odbora: Vid Čibej

Kratke predstavitve članov upravnega odbora:

Kristi Hodak

Kristi Hodak je profesionalna storitvena oblikovalka, ki je trenutno zaposlena kot svetovalka v Mckinsey & Co, Digital Mckinsey. Deluje mednarodno v različnih sektorjih, od bančništva in nakupovanja do zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja ter vladnih služb, kjer svetuje vodstvu organizacij na področju digitalnih transformacij ter inovativnih “user-centred” storitev in sistemov. Kristi je diplomirala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje iz vizualnih komunikacij in študij nadaljevala v Londonu na magistrskem programu “Servis Design”, ki je nastal kot plod sodelovanja med Royal College of Art, School of Design ter Imperial College, Business School. Kristi najbolj motivirajo kompleksni, nesmiselni in zastareli sistemi, saj v njih vidi priložnost, da jih preoblikuje v nove, enostavne storitve, ki izboljšajo kakovost našega življenja. Kristi verjame, da prihodnost leži v multidisciplinarnem delu med oblikovanjem, tehnologijo in poslovanjem.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Timotej Homar

Timotej Homar je doktoriral na Univerzi v Amsterdamu, kjer je raziskoval učinkovitost ukrepov v bančnih krizah. Pred tem je na Univerzi v Ljubljani zaključil študij ekonomije in Mednarodni redni magistrski študij poslovodenje in organizacija. V letih 2015 – 2018 je v Evropskih centralni banki delal v nadzoru sistemsko pomembnih bank Evroobmočja. Nadaljeval je v svetovanju, najprej na področju bančne regulacije v KPMG Nemčija, nato pa kot manager v Deloitte svetovanje v Ljubljani.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Vesna Makovšek

Vesna Makovšek trenutno deluje kot vodja projektov v biotehnološkem podjetju BIA Separations, kjer se ukvarja z razvojem procesov čiščenja bioloških zdravil, namenjenih predvsem za gensko terapijo. Vesna je zaključila študij na Biotehniški fakulteti Univerze Ljubljana. Tekom tega je delovala na Onkološkem inštitutu Ljubljana in Inštitutu za patofiziologijo. Prve mednarodne izkušnje je pridobivala v laboratoriju za matične celice na Danish Institute of Translational Neuroscience (DANDRITE) v Aarhusu, sprva v okviru poletne prakse, po zaključenem študiju pa kot raziskovalka. V prostem času rada hodi v hribe, odkriva nove kraje, hkrati pa skuša ostati v stiku z znanostjo. V okviru upravnega odbora se zavzema predvsem za povezovanje slovenske znanosti s slovenskimi znanstveniki v tujini.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Gala Rogelj

Gala Rogelj je zaključila dodiplomski študij gospodarskega prava na Wirtschaftsuniversität Wien ter LL.M. iz evropskega in mednarodnega gospodarskega prava na pravni fakulteti na Dunaju (Universität Wien). V sklopu poletnih šol je svoje znanje izpopolnjevala tudi na London School of Economics and Political Science (LSE) ter na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, študijsko izmenjavo pa je opravljala na Univerzi Bocconi v Milanu. Prve prakse ter delovne izkušnje je nabirala v mednarodnih podjetjih ter pisarnah v Avstriji in Sloveniji ter na Veleposlaništvu RS na Dunaju. Trenutno kot vodja projektov deluje v družinski oglaševalski agenciji Nicha in zaključuje interdisciplinarni magistrski študij prava in managementa nepremičnin na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Gala je članica Društva VTIS od samih začetkov, v letu 2019 pa je nastopila že svoj drugi dvoletni mandat, v katerem je najbolj aktivna v lokalnih odborih v Sloveniji, Avstriji, Španiji in Italiji, v sklopu organizacije kariernega dne pa uspešno povezuje slovensko gospodarstvo z zainteresiranimi VTISovci.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Aleksandra Pekošak

Aleksandra Pekošak je doktorirala na Vrije Universitet (VU) Amsterdam, kjer je raziskovala nove metode označevanja aminokislin in manjših peptidov z radioaktivnim izotopom ogljik-11 za slikanje s pozitronsko emisijsko tomografijo (PET). Tekom doktorata je kot Fulbrightova štipendistka delovala na Massachusetts General Hospital in Harvard Medical School, ter tudi na King’s College London. Kot podoktorska raziskovalka radio-farmacevtskih znanosti, najprej na VU Amsterdam ter pozneje na ETH Zurich in ob podpori prestižne nizozemske štipendije NWO Rubicon za nadarjene mlade raziskovalce se je osredotočala na odkrivanje novih učinkovin za detekcijo tumorjev. Danes Aleksandra svoja znanja in mednarodne izkušnje uporablja v radio-farmacevtskem podjetju v Amsterdamu ter se aktivno posveča povezovanju Slovencev v tujini. 

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Neža Vadnjal

Neža Vadnjal je doktorska študentka celične biologije v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah na področju biofizike na University of Cambridge in University College London.  S povezovanjem molekularne biologije in super-resolucijske mikroskopije raziskuje aktinski citoskelet. Veseli jo, da v sklopu svojega izobraževanja sodeluje s strokovnjaki iz različnih področju naravoslovnih znanosti. Pred tem je Neža dokončala dodiplomski študij na Queen Mary University of London in se v tem času izobraževala tudi na University of California Irvine.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Vid Čibej

Vid Čibej je soustanovitelj zagonskega podjetja Recleau, kjer se ukvarja z inovacijami na področju digitalne ekonomije za modno industrijo. Pred tem je vrsto let deloval kot svetovalec za mednarodna prestrukturiranja in optimizacije verig vrednosti pri PriceWaterhouseCoopers v New Yorku. Vid je študiral na Harvard Law School in Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V prostem času rad zbira vizume v potnem listu, vesla po brzicah in teče maratone.

LinkedIn profil: kliknite tukaj.

Back to Top
UA-50869387-1