Dobrodošli na spletni strani Društva v tujini izobraženih Slovencev.

Namen in cilji društva

Osnovne informacije o delovanju društva

Društvo VTIS je bilo ustanovljeno z namenom povezovati in zastopati interese slovenskih državljanov, ki se v okviru visokošolskega študija izobražujejo ali so se izobraževali oziroma opravljajo ali so opravljali raziskovalno dejavnost na izobraževalno-raziskovalnih ustanovah v tujini. Želimo delovati v interesu celostnega spodbujanja izobraževanja za splošno dobro in blaginjo.

Društvo predstavlja in skuša približati študij ter raziskovalno dejavnost v tujini tistim, ki se zanju zanimajo. Prizadeva si spodbujati medsebojno sodelovanje slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v tujini, in njihovo sodelovanje z izobraževalno-raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom v Sloveniji in tujini.

Društvo želi sodelovati pri oblikovanju izobraževalnih in raziskovalnih programov v Sloveniji z uporabo izkušenj in najboljših praks iz tujine, prav tako pa si prizadeva sodelovati pri oblikovanju pogojev za prenos znanja v tujini izobraženih Slovencev.

Aktivnosti društva

Dogodki

Organizacija dogodkov, srečanj, predavanj, sprejemov, strokovnih razprav in drugih aktivnosti.

Informacije

Obveščanje članov o novostih in dogajanjih na področju izobraževanja v tujini.

Povezovanje

Ustvarjanje mreže slovenskih strokovnjakov v tujini in baze podatkov o izobraževanju in raziskovanju v tujini.

Svetovanje

Svetovanje slovenskim državljanom, ki odhajajo na izobraževanje ali
opravljanje raziskovalne dejavnosti v tujino, ali se zanju šele zanimajo.

Sodelovanje

Sodelovanje z združenji, ki imajo sorodne namene in cilje na področju
izobraževanja in raziskovalne dejavnosti.

Pomoč

Splošno in posvetovalno sodelovanje v uradnih postopkih, ki se dotikajo študija ali raziskovalne dejavnosti slovenskih državljanov v Sloveniji in tujini.

V kolikor vas zanimajo dodatne informacije v zvezi z delovanjem društva, nas kontaktirajte.x
Back to Top
UA-50869387-1