Društvo VTIS na Young BSF

Društvo VTIS na “Young Bled Strategic Form”

Bled, 3. 9. 2016

VTIS_logo_tekst_levo2

Na letošnjem Young Bled Strategic Forumu je bil VTIS močno zastopan. Društvo se je najprej predstavilo v sklopu razprave o mobilnosti mladih in njihovem političnem udeleževanju. Helena Uršič, tajnica društva in članica upravnega odbora, je udeležencem foruma opisala delovanje društva in se predvsem osredotočila na sveže oblikovani dokument “VTIS izzivi”, ki ga je upravni odbor društva pripravil v tesnem sodelovanju s člani. To je bila prva javna predstavitev dokumenta, ki ga bomo v letošnji jeseni javno objavili in delili z vsemi relevantnimi sogovorniki v Sloveniji.

Dokument “VTIS izzivi” opisuje težave, s katerimi se soočajo v tujini izobraženi Slovenci in kot odgovor nanje ponuja realne rešitve, s pomočjo katerih bi Slovenija lahko olajšala kroženje znanja med Slovenci v tujini in doma. Helena Uršič se je med predstavitvijo zlasti osredotočila na problematiko štipendij, okostenelosti slovenskega akademskega  sistema, potrebo po davčnih spodbudah raziskovalcem, ki se vračajo iz tujine, in nepriznavanje diplom oz. praktičnih izkušenj iz tujine.

V nadaljevanju večera je forum zaznamovala okrogla miza o mobilnosti mladih in političnem udejstvovanju, na kateri je sodeloval tudi predsednik Društva VTIS Igor Cesarec. Sogovorniki so se strinjali, da je glas mladih na političnem parketu pogosto preslišan, vendar pa lahko pride do veljave, če je osnovan na kritičnem razmišljanju in podprt s pravimi argumenti. Izkušnje v tujini, kot jih imajo VTISovi člani, pomagajo graditi takšno kritično razmišljanje.

Young Bled Strategic Forum je bil nedvomno odlična priložnost za društvo, da predstavi projekt “VTIS izzivi” in opozori na svoja prizadevanja za večji izkoristek potenciala v tujini izobraženih Slovencev. Številna vprašanja, ki so sledila predstavitvi, so kazala na veliko zanimanje obiskovalcev za delovanje društva in sodelovanje v prihodnosti.

Omeniti velja, da je bilo med udeleženci foruma kar nekaj VTISovih članov, kar potrjuje pomen društva v slovenskem javnem prostoru in hkrati poudarja njegov velik potencial v procesu graditve slovenske prihodnosti.